ประชาชนชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้าวันแรกสูงกว่า 15,000 คน

  
     นายธีระวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2549 จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนให้ความสนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก โดยพบว่าประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุดในวันที่ 13 เมษายน 2549 ช่วงเช้าและทยอยไปใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องในวันที่ 14 เมษายน จนถึงเวลาปิดหีบลงคะแนน ทั้งนี้พบว่าวันที่ 13 เมษายน 2549 เพียงวันเดียว ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเปิดให้ประชาชนลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งนั้น มีประชาชนไปใช้สิทธิ์ 1,712 คน ขณะที่ประชาชนได้ไปลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งทั้ง 22 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอวันเดียวสูงถึง 15,883 คน อำเภอเมืองมีผู้ไปลงคะแนนมากที่สุด 2,261 คน อำเภอเวียงแหงมีผู้ลงคะแนนน้อยที่สุด 90 คน โดยพบว่าผู้ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสูงกว่าการลงคะแนนล่วงหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา ที่ 2 วันมีผู้ไปลงคะแนน 17,000 คน เท่านั้น
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่