ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดรถเสริมให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางช่วงขากลับ ระบุขอให้มั่นใจจะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

  
     นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ช่วงสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวงมาเชียงใหม่มากเป็นพิเศษ จึงได้มีการเสริมรถเป็นเท่าตัวของรถปกติ เพื่อรองรับผู้โดยสาร ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย ได้เสริมรถประมาณ 100 เที่ยวจากปกติ 15 นาทีต่อคัน ส่วนเส้นทางอื่นก็เพิ่มการเดินรถทั้งหมด เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดของนักท่องเที่ยว ในส่วนของช่วงส่งนักท่องเที่ยวกลับ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนซึ่งจะเป็นวันที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมากที่สุด ได้วางมาตรการรองรับคือได้ประสานกับผู้ประกอบการขนส่งนำรถมาเสริมให้ผู้โดยสาร โดยจะนำรถ 30 หรือรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมให้จนเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารโดยไม่ให้ตกค้างแม้แต่คนเดียว ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่านับแต่เริ่มเทศกาลสงกรานต์จนถึงปัจจุบันยังไม่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการจำหน่ายตั๋วเกินราคาค่าโดยสาร อีกทั้งพนักงานขับรถก็ให้ความร่วมมือมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินทาง ส่วนที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นก็ได้มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าประชาชนจะปลอดภัยอย่างแน่นอน
 
, อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่