พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาด ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 40 ปี มีหลายฝ่ายเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เชิงสะพานนวรัฐ โดยมีการจัดริ้วขบวนพิธีประกอบด้วยธงทิว เครื่องสักการะตามประเพณี หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ร่วมขบวนหลายฝ่ายเช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน เริ่มต้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เคลื่อนผ่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปตามถนนราชดำเนิน ผ่านประตูท่าแพไปตามถนนท่าแพ ผ่านพุทธสถานไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากขบวนดังกล่าวแล้วยังมีสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอีกเป็นจำนวนมาก
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวคำอวยพร หรือที่ภาษาคำเมืองเรียกว่าปั๋นปอนแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านทางสื่อมวลชนตอนหนึ่งว่าขอให้ชาวเชียงใหม่ได้เจริญในวัฒนธรรมอันงดงามอย่างยั่งยืน เป็นที่ยกย่องของนักท่องเที่ยว และเป็นแบบอย่างสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
สำหรับพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานกว่า 40 ปี โดยประชาชนถือว่าการดำหัวและรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพ่อเมือง นับเป็นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างหนึ่ง โดยกำหนดจัดในวันพญาวันของปีใหม่เมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับวันที่ 15 เมษายนของทุกปี
 
, อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม