รายงานความสูญเสียจากเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่สิ้นสุด 15 เม.ย.49

  
    ในวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 4 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในช่วง 9 วันมีจำนวน 14 คน
รายงานการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 24 ชั่วโมงของวันที่ 15 เมษายน 2549 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฎว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 4 คน บาดเจ็บ 23 คน รวมจำนวนการสูญเสียสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 9 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 คน บาดเจ็บ 193 คน และสำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนสาเหตุก็มาจากการเมาแล้วขับ และผู้ขับขี่รวมทั้งผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
ทั้งนี้สำหรับช่วง 10 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 17 คน และบาดเจ็บไม่เกิน 213 คน
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม