บรรยากาศการเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ 16 เมษายน 2549

  
    ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สถานีขนส่งแออัดไปด้วยผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถ ขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าได้จัดรถเพิ่มจนเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว
บรรยากาศตามสถานีขนส่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายนนี้คลาคล่ำไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พากันเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานคร ทั้งที่สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และโดยเฉพาะที่สถานีขนส่งอาเขตมีประชาชนมารอขึ้นรถเป็นจำนวนมาก
ขณะที่นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตามปกติจะมีรถโดยสารวิ่งจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครวันละ 80 เที่ยว แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้เพิ่มรถอีก 70 เที่ยว ซึ่งก็มีการจองที่นั่งเต็มทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้จัดรถเพิ่มอีก 95 คันเพื่อส่งผู้โดยสารไปยังกรุงเทพมหานครในลักษณะเมื่อรถเต็มจะออกทันที ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการเดินทางและจะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ส่วนการดูแลนั้น ได้จัดผู้ตรวจการขนส่งคอยตรวจสอบตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่มีพนักงานขับรถโดยสารดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการเก็บค่าโดยสารเกินราคา และจะส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยแน่นอน
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม