สรุปผลและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ยอดอุบัติเหตุลดลงไปเกือบครึ่งของปีก่อน โดยยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็ไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2549 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในระยะ 10 วันอันตรายนี้จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 191 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 369 ครั้ง ปรากฎว่าลดลงร้อยละ 48 ในขณะที่ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 208 คนจากเป้าหมายไม่เกิน 213 คน และผู้เสียชีวิต 17 คน เท่ากับปีก่อนและพอดีกับเป้าหมายที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า พอใจกับผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขหลายอย่างมีแต่เท่าเดิมกับลดลง จึงพอสรุปได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็นอย่างมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ลำดับต่อไปทางจังหวัดจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างจิตสำนึกผ่านทางสื่อท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา การเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเพื่อการป้องปราม รวมถึงการหาทางป้องกันการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ส่วนปัญหาอุปสรรคเท่าที่ประเมินเบื้องต้นคือมีประชาชนบางกลุ่มยังไม่เปิดรับสื่อ ทำให้การรณรงค์ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม