ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงสุดในรอบปี เที่ยงคืนนี้ท่วมป่าพร้าวนอก

  
     น้ำในแม่น้ำปิงสูงที่สุดในรอบปี คาดการณ์เที่ยงคืนวันนี้น้ำจะล้นตลิ่งที่ป่าพร้าวนอก ล่าสุดผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนประสานเทศบาลและจังหวัดเตือนประชาชนริมตลิ่ง
ระดับน้ำในแม่น้ำปิงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ โดยพบว่าเมื่อเวลา 11.00 น.ที่จุดวัดระดับน้ำ P 67 แม่แต อำเภอสันทราย ระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตร ขณะที่จุด P 1 สะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำได้เพิ่มระดับที่ 3.20 เมตร สูงที่สุดในรอบปีโดยจุดวิกฤติอยู่ที่ 3.75 เมตรโดยน้ำจากแม่แตจะไหลมาสมทบที่เขตเมืองในช่วงบ่าย ตามคอสะพานต่าง ๆ มีเศษสวะและผักตบชวาติดจำนวนมาก ประชาชนต่างให้ความสนใจมาดูระดับน้ำกันอย่างหนาตา ขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำปิงต่างบรรจุทรายใส่กระสอบเตรียมการทำพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันเบื้องต้น เช่นเดียวกับที่บริเวณหน้ามณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ทหารได้บรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นริมตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำท่วม นายธาดา สุขปุณะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปทางเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ฝั่งแม่น้ำปิงและพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวัง จากกรณีฝนตกหนักที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตง คาดว่าเที่ยงคืนวันนี้น้ำจะสูงถึง 3.70 เมตรอย่างแน่นอนหรือสูงกว่านั้นเล็กน้อย โดยพื้นที่ป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด จะมีน้ำท่วม แต่จะไม่ท่วมใหญ่เหมือนเมื่อปี 2548 ซึ่งต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่บริเวณจุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัฐได้ติดสัญญาณธงสีเหลือง ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนภัยว่าระดับน้ำเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ริมตลิ่ง เตรียมพร้อมป้องกันตัว และเก็บข้าวของไว้ในที่สูง
 
17 กันยายน 2553 , 12:59 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่