ฟ้าฮ่ามจัดทำโครงการเสริมอาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจน

  
    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดทำโครงการเสริมอาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม กล่าวว่า ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมีการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงขึ้น ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ลดค่าใช้จ่ายตลอดจนเป็นการพึ่งพาตนเอง โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดภาระในการครองชีพ
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามกล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น โดยมีการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านและผู้สนใจทั่วไป ฝึกอบรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้านำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น ไม้ถูพื้น พรมเช็ดเท้า ผ้าปูโต๊ะ จานรองแก้ว และอื่นๆ ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างรายได้เสริมแก่ราษฎร นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกส่วนหนึ่ง
 
17 กันยายน 2553 , 15:13 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่