ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ไกร ดาบธรรม แพทย์ชนบทดีเด่นได้คะแนนนำอันดับหนึ่ง โดยเชียงใหม่มีผู้ไปใช้สิทธิ์ร้อยละ 74

  
     ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่า นายแพทย์ไกร ดาบธรรม แพทย์ชนบทดีเด่น อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย แพทย์ผู้ทำงานอุทิศตน สละเวลา และยังเป็นข้าราชการดีเด่นอีกหลายรางวัล ได้คะแนน 145,196 คะแนน ผู้ได้คะแนนอันดับสองได้ 98,238 คะแนน คือนายประพันธ์ บุรณุปกรณ์ พี่ชายของนายปกรณ์ บุรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ได้คะแนนอันดับที่ 3 คือนางบุษบา ยอดบางเตย ภรรยาของพลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย หรือเสธ.ม่อย อดีตสมาชิกวุฒิสภาสมัยที่ผ่านมา ได้คะแนน 59,496 คะแนน ผู้ได้คะแนนอันดับ 4 คือนายอำนวย ยศสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ได้ 50,177 คะแนน และผู้ได้คะแนนอันดับที่ 5 คือนายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นเจ้าของกิจการบริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัดได้ 50,978 คะแนน ส่วนนางพอฤทัย ชินวัตร น้องสะใภ้นายกรัฐมนตรีนั้นได้คะแนนเป็นอันดับที่ 7 โดยจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 5 คนเท่านั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่มี 1,142427 คน มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. 849,203 คน คิดเป็นร้อยละ 74.33 จำนวนบัตรเสีย 60,066 บัตร คิดเป็นร้อยละ 7.07 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 62,348 บัตร คิดเป็นร้อยละ 7.34
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่