เชียงใหม่จัดงานรณรงค์วันปลอดรถยนต์สากล ประจำปี 2553

  
    จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานรณรงค์วันปลอดรถยนต์สากลประจำปี 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 นี้ ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และลาน Think Park สี่แยกรินคำ
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักวิชาการพลังงานภาค 10 กระทรวงพลังงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน กำหนดจัดงานรณรงค์วันปลอดรถยนต์สากลเชียงใหม่ 2553 (Chiang Mai Car Free Day 2010) ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้คนพร้อมใจกันรวมพลคนรักโลก รักสิ่งแวดล้อม รักการใช้จักรยาน ต้านโลกร้อน ได้ออกมาร่วมกิจกรรมลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษในเมืองเชียงใหม่ โดยร่วมกันทำกิจกรรมและแสดงออกถึงการทำให้เมืองเชียงใหม่ ไร้มลพิษและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจัดแสดงนิทรรศการ ณ Think Park สี่แยกรินคำ
กิจกรรมสำคัญภายในงานหลังจากพิธีเปิดงานที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว เป็นการปั่นจักรยานรณรงค์รอบคูเมือง การแสดงของศิลปินพื้นเมือง การจัดขบวนรณรงค์รอบคูเมืองต่อเนื่องไปถึงศูนย์จัดนิทรรศการ Think Park สี่แยกรินคำ ซึ่งมีกิจกรรมที่ตระหนักถึงวิถีชีวิตคนเชียงใหม่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตัวเมืองเชียงใหม่ การใช้พลังงาน การประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งกลอน ประกวดแต่งจักรยาน การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ การแสดงบนเวที และการจัดเสวนา นอกจากนั้น ยังมีการจับฉลากชิงรางวัลรถจักรยานและของรางวัลอื่นอีกมากมายตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.
 
18 กันยายน 2553 , 15:46 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่