สปข.3 นำสื่อลงพื้นที่บ้านดู่ หางดง หมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับชุมชน

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านที่ดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่ได้ผลดีทั้งปุ๋ยหมักชุมชนและสินค้าหัตถกรรม
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่หมู่ 11 บ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรพล สัตยารักษ์ นายอำเภอหางดง พร้อมด้วยผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนบ้านดู่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจสู่ประชาชนเพื่อนำภูมิปัญญาและทุนทางสังคมเดิมในชุมชนออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สำหรับที่บ้านดู่นั้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 250,000 บาท ดำเนินการสองโครงการหลักคือ ทำปุ๋ยหมักชุมชนและ สินค้าหัตถกรรม เช่น เครื่องเรือนโบราณ ของประดับตกแต่งบ้าน โคมยี่เป็ง ตุง 12 ราศี เครื่องจักสาน ไม้แกะสลัก โดยจะนำวัสดุที่เหลือใช้ไปทำปุ๋ยหมัก เป็นการแก้ปัญหามลพิษ ลดการเผาในที่โล่ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และไม่สร้างมลพิษต่อส่วนรวม
สำหรับบ้านดู่ อำเภอหางดงนี้ เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านโดยแท้จริง โดยจะพบว่าสินค้าหัตถกรรมที่วางขายที่บ้านถวาย อำเภอหางดง ร้อยละ 60 มาจากบ้านดู่ หลังจากนี้บ้านดู่จะเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้บ้านดู่ยังเป็น1 ใน 4 หมู่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อไปนำเสนอในงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่กรุงเทพมหานครด้วย โดยการลงพื้นที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง หลังจากเมือครั้งที่แล้วได้ลงพื้นที่บ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้ว
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
19 กันยายน 2553 , 12:17 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่