ม๊อบข้าวโพดบุกร้องรัฐบาลดูแลปัญหาราคาและที่ดิน

  
     เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดที่มีแนวโน้มว่าจะถูกกดราคารวมทั้งปัญหาที่ดิน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 คนชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้ภาครัฐลงมาให้ความช่วยเหลือ หลังจากข้าวโพดที่ปลูกเริ่มส่อเค้าที่จะเกิดปัญหาราคาตกต่ำ จากข่าวการกดราคารับซื้อของเอกชน โดยนายถนอมศักดิ์ พิทาคำ ประธานกลุ่มสมัชชาเกษตรกรอำเภอแม่แจ่ม แกนนำผู้ชุมนุมกล่าวว่าการที่รัฐบาลได้กำหนดประกันราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ 7.14 บาท ทำให้เอกชนกำหนดราคารับซื้อต่ำลงไปอีก โดยข้อเรียกร้องของเกษตรกร 4 ข้อใหญ่คือ ขอให้รัฐบาล กำหนดราคาประกันข้าวโพดอาหารสัตว์ที่มีความชื้น ร้อยละ 14.5 ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท หรือใช้รูปแบบการรับจำนำผลผลิตของเกษตรกรในราคา 10 บาท (โดยอ้างว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกยังมีราคาสูงกว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ที่เป็นตลาดหลักมีการกดราคาเกษตรกรจนไม่ได้รับความเป็นธรรม) ให้รัฐบาลรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด และข้าวขึ้นทะเบียนเกษตรกรในรายที่ยังไม่เคยขึ้น (โดยอ้างว่าจากผลกระทบของราคาข้าวโพดที่ตกต่ำทำให้เกษตรกรหันไปค้าแรงงานในตัวเมืองเมื่อกลับไปปลูกข้าวโพดกลับไม่ได้มีชื่อในการขึ้นทะเบียนเป็นการเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรที่หันมาปลูกข้าวโพดเพิ่มจากพืชชนิดอื่นที่ไม่ได้ผลก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทำให้จำนวน และพื้นที่การปลูกข้าวโพดไม่ตรงกับความเป็นจริง )นอกจากนี้ยังขอให้ภาครัฐแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งในพื้นที่การปลูกข้าวโพดมากกว่า 1 หมื่นไร่ แต่กลับพบว่ามีโฉนดถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 10 ของทั้งหมด จึงประสบปัญหาการประกาศป่าสงวนทับที่ทำกินของชาวบ้านจำนวนมาก และสุดท้ายเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งจากพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม มายังเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกวันนี้ถนนระหว่างดอยอินทนนท์อำเภอจอมทอง ไปยังอำเภอแม่แจ่มระยะทางกว่า 22 กิโลเมตร เป็นเส้นทางมาคับแคบ มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมารับหนังสือ และเชิญตัวแทนของเกษตรกรขึ้นไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร โดยปีนี้อำเภอแม่แจ่ม ปลูกข้าวโพดกว่า 1 หมื่นไร่ คาดว่าจะมีข้าวโพดจำนวน 1 แสนตัน ออกสู่ท้องตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุดบริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดในราคากิโลกรัมละ 8 บาท 80 สตางค์แล้ว และยังมีแนวโน้มว่าจะลดลงอีกเมื่อเริ่มเก็บเกี่ยว
 
20 กันยายน 2553 , 16:04 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่