เชียงใหม่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ 7 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

  
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ 7 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีสำหรับเมืองเชียงใหม่
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 7 ภาษา มนตราเชียงใหม่ 25 อำเภอ ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกสบายและได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเข้าใจง่าย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและผู้คนมีน้ำใจ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า หนังสือมนตราเชียงใหม่ 25 อำเภอ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทุกด้านอย่างหลากหลาย สำหรับนักท่องเที่ยวใช้ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ ประกอบด้วย แผนที่เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 7 ภาษาคือ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น และอาหรับ จำนวน 50,000 ฉบับ คู่มือแหล่งท่องเที่ยว 4 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษและญี่ปุ่น จำนวน 10,000 ฉบับ และวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
20 กันยายน 2553 , 23:22 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่