นายอำนวย ยศสุข ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่เผย หลัง กกต.รับรองผลคะแนน เตรียมผลักดันเรื่องลำไย และ พรบ.เลื่อยยนต์

  
     นายอำนวย ยศสุข ว่าที่สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงเป็นอันดับ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลแล้ว จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยสิ่งที่ตั้งใจจะผลักดันหลังจากนี้มี 2 เรื่องใหญ่คือ ปัญหาลำไย ทั้งนี้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2548 ลำไยมีราคาตกต่ำอย่างมาก หากมีการแก้ปัญหาที่ถูกจุด ก็จะไม่เกิดปัญหาลำไยค้างสต็อคอยู่ในโกดัง ส่งผลให้ลำไยใหม่ขายไม่ได้ราคา ทั้งนี้การทำงานทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และตนพร้อมจะผลักดันเรื่องดังกล่าวเพราะมีความถนัดด้านเกษตร นายอำนวย ยศสุข ยังกล่าวด้วยว่านอกจากเรื่องลำไยแล้วยังมีเรื่องการเตรียมผลักดันแก้ปัญหา พระราชบัญญัติเลื่อยยนต์ ที่กรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่กรมศุลกากรไม่รับรอง ซึ่งถือเป็นการทำงานที่ไม่ประสานกันของหน่วยงานราชการและเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องด้วย สำหรับนายอำนวย ยศสุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF ARIZONA สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปีพ.ศ. 2525 ม.แม่โจ้ ประสบการณ์ทำงาน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการคลัง,กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงการต่างประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 7 สมัยประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณรายจ่าย,สวัสดิการสังคมและการกีฬา,การคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่