จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬายุวชนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

  
    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายยิมนาสติก สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬายุวชนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 โดยมีโรงเรียนกีฬายี่ชี และสโมสรกีฬาคุนหมิง จากจีนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายุวชนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 The 1st Invitation Junior Sports Championship 2010 ซึ่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายยิมนาสติก สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการและการกีฬากับมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรการกีฬา โดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับยุวชนในท้องถิ่นได้มีประสบการณ์การแข่งขันกับนักกีฬาจากต่างประเทศ
การแข่งขันครั้งนี้มีกีฬา 2 ชนิดคือ ยิมนาสติกและเทนนิส โดยมีนักกีฬาจากชมรม สโมสรกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเครือข่าย รวมทั้งได้เชิญโรงเรียนกีฬายี่ชี และสโมสรกีฬาคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดยจะทำการแข่งขันระหว่าง 22-23 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาและโรงพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 
22 กันยายน 2553 , 22:47 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่