สมาคมผู้พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขึ้น

  
     สมาคมผู้พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแสดง “คอนเสิร์ตการกุศล อนุรักษ์วัฒธรรมไทย” ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2549 เวลา 18.00 – 22.00 น ณ ห้องแกรนท์ภูคำ โรงแรมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิกของสมาคมและครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต รวมถึงผู้ประสพภัยต่าง ๆ โดยสมาชิกของสมาคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ซึ่งทุกคนมีร่างกายพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน สำหรับภายในงานมีการแสดงกลองยาวประยุกต์ ถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย คณะบุญหลาย นำโดยอาจารย์ วีระ แจ่มนาม การแสดงขับร้องเพลงแหล่ แม่บทอีแซว จากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ไวพจน์ เพชรสุพรรณและอาจารย์ขัวญจิต ศรีประจัน และศิลปินนักร้องรับเชิญ รวมทั้งแดนเซอร์ชุดใหญ่สุดตระการตา *********************************
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   นงนภา ศรีสองสม นักศึกษาฝึกงาน ม.พายัพ สวท.เชียงใหม่