จังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดโลโก้และเว็บไซต์ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดโลโก้และเว็บไซต์ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เปิดรับผลงานไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้
กลุ่มเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโลโก้และเว็บไซต์ของโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์” เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการเป็น “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์” คงความเป็นเมืองเก่าและน่าอยู่ รวมทั้งสัญลักษณ์และ เอกลักษณ์ต่างๆของเชียงใหม่ไว้ สามารถดึงดูดให้การลงทุนและคนที่มีความสามารถในหลายๆ สาขาอาชีพเลือกที่จะอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งของเมืองเช่น ศิลปหัตถกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น และเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนและผู้มี่ที่มีความสามารถ ระดับนานาชาติให้เข้ามาในเชียงใหม่ ในอนาคต รวมทั้งทำให้เกิด นักลงทุนอิสระที่เป็นคนในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
โลโก้ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีรูปทรงที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ จดจำง่าย และแสดงออกถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีคำว่า Chiang Mai Creative City ประกอบอยู่กับโลโก้ และมีคำขวัญประกอบโลโก้ รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 10,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท
สำหรับเว็บไซต์ ต้องมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ จดจำง่าย และแสดงออกถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีอย่างน้อย 2 หน้า คือหน้าแรก และตัวอย่างหน้าย่อย อาจมีโลโก้ประกอบหรือไม่มีก็ได้ มีทั้งเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 25,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท
ส่งผลงานที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบสีและขาวดำ โดยพิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A3 พร้อมทั้งอธิบายที่มา และแนวความคิดในการออกแบบ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารอิเลกทรอนิกส์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์แก้ไขดัดแปลงผลงานตามความเหมาะสม ผลงานจะต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หมดเขตรับผลงานในวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกาศผลของ 5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบของการประกวดทั้งสองประเภทภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2553 และจะมีการประกาศผลหลังจากกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.creativechiangmai.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-5394-3676,0-5394-2678
 
23 กันยายน 2553 , 10:07 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่