ปีนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมอบจำนวนล้านบาท

  
     ปีนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมอบจำนวนล้านบาทล่าสุดมอบให้นิสิตนักศึกษาภาคเหนือ 15 ทุน
นายเมธี อินทจักร์ ผู้จัดการเขตภาคเหนือ เทสโก้ โลตัส ตัวแทนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 15 ทุน รวมมูลค่า 150,000 บาท ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งร่วมเป็นสักขีพยาน ปีนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้จัดโครงการเทสโก้ บูรณาการการเรียนกับการทำงานเพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา 21 มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท นอกจากมอบทุนแล้วยังมีเงื่อนไขให้นิสิต นักศึกษาผู้รับทุนได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในสาขาของเทสโก้โลตัส พร้อมรับเบี้ยเลี้ยงฝึกปฏิบัติงานวันละ 200 บาท ซึ่งนับเป็นการสร้างประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมการทำงานอย่างมีคุณภาพ
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันรวม 9 รุ่น จำนวน 847 ทุน รวมทุนการศึกษาประมาณ 33 ล้านบาท
 
23 กันยายน 2553 , 14:31 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่