สัมมนานานาชาติเส้นทางการค้าและการลงทุนในลุ่มแม่น้ำโขง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาและแสดงสินค้ากลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ หวังเป็นการเชื่อมโยงทางการค้าและร่วมกันดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่พื้นที่
ดร.อาคม เติมพิทยไพสิฐ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง เส้นทางการค้าและการลงทุนใหม่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในการสัมมนานานาชาติเรื่อง Tourism Trade and Investment Promotion in GMS 2010 : Creative MICE Expanding Markets ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นระหว่าง 23-24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chiang Mai GMS Fair 2010 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดสัมมนาครั้งนี้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงประเทศ GMS เพื่อเสริมสร้างโอกาสเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ และกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากในอนาคตจำเป็นต้องมีการร่วมมือพัฒนาด้านการขนส่ง การท่องเที่ยวและการลงทุนต่อกัน อีกทั้งมีการประเมินว่าในปี 2553 นี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงมากถึง 30 ล้านคน โดยในอีก 5 ปี คาดว่าจะมีมากถึง 52 ล้านคน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมการรองรับตลาดท่องเที่ยวเชิงการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Meeting Incentive Convention and Exhibition: MICE) ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า และเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศในระดับต้นๆ ที่กลุ่ม GMS ต้องเชื่อมโยงเป้าหมายในลักษณะ 6 Countries 1 Destination
ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป จากทั้ง 6 ประเทศคือจีน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย จำนวน 300 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลจำนวนมาก
 
23 กันยายน 2553 , 20:47 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่