จังหวัดเชียงใหม่จัดงานภูมิใจในคุณค่าสินค้าเชียงใหม่แบรนด์

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานภูมิใจในคุณค่าสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์สู่สากล
จังหวัดเชียงใหม่จัดเทศกาลส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของจังหวัดผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ภายใต้ชื่องาน ภูมิใจในคุณค่า สินค้าเชียงใหม่แบรนด์ โดยมีนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการนำสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ 40 ชนิด 9 สาขา ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยนางปรัธยาภรณ์ สงค์รอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า งานภูมิใจในคุณค่าสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ จัดปีนี้เป็นปีที่สอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบผู้ผลิตโดยตรง ในงานยังได้เชิญกงสุลต่างประเทศหลายประเทศในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงาน เพื่อแสดงศักยภาพของสินค้า อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุน เปิดตลาดสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ไปยังหลายประเทศในอนาคต
สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์จะร่วมแสดงและจำหน่ายในงานมหกรรมการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2553- 3 ตุลาคม 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมซื้อสินค้า โดยช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ฟรี
 
24 กันยายน 2553 , 13:08 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่