ไข้เลือดออกในเชียงใหม่เริ่มลดลงแล้ว จากเดิมที่เคยระบาดมีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดในประเทศ

  
     สถานการณ์ไข้เลือดออกในเชียงใหม่เริ่มลดลงแล้ว จากเดิมที่เคยระบาดมีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดในประเทศ โดยคาดว่าเดือนตุลาคมจะหยุดการแพร่ระบาด
ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลง โดยพบว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าสองพันราย ขณะที่เดือนกันยายนนี้พบผู้ป่วย 363 ราย ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในประเทศ โดยอำเภอหางดงมีประชากรเป็นไข้เลือดออกเฉลี่ยต่อจำนวนประชากรสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะรายงานสถานการณ์จริง ประกอบกับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง โลกร้อนขึ้นและมีฝนตกมาก เป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการระบาดของยุงลาย โดยการดำเนินการที่ได้ผลดีในช่วงที่มีการระบาดหนักได้จ้างเจ้าที่ชุดพิเศษอำเภอละ 5-10 คน ออกฉีดพ่นสเปรย์ฆ่ายุงชนิดกระป๋องในบ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกและบริเวณโดยรอบ ส่งผลให้ไข้เลือดออกลดลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าประมาณเดือนตุลาคมนี้คงจะหยุดการแพร่ระบาดสำหรับปีนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก เป็นอีกกลุ่มที่ต้องเข้าไปให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย เนื่องจากอาศัยในชุมชนแออัด และไม่รู้วิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก และบางคนเมื่อป่วย ก็เข้าใจว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา ซื้อยากินเอง นอนไม่กางมุ้ง ยุงกัดและแพร่เชื้อสู่ชุมชนได้
 
24 กันยายน 2553 , 15:24 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่