กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Chiang Mai GMS Fair 2010

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Chiang Mai GMS Fair 2010 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำสินค้าและบริการจาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมาแสดงและจำหน่ายพร้อมกิจกรรมหลากหลาย
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Chiang Mai GMS Fair 2010 มหกรรมการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน จัดภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน เพื่อสร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ และกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แสดงและจำหน่ายสินค้า บริการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมภาคบันเทิง อันเป็นการสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน สร้างรายได้ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ากับกลุ่มประเทศ GMS และสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด 6 ภัทรภาคีแห่งลุ่มน้ำโขง
งาน Chiang Mai GMS Fair 2010 มหกรรมการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง มีสินค้าของ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมแสดงและจำหน่ายในราคาถูกกว่า 600 คูหา คาดการณ์ประชาชนมาเที่ยวกว่า 2 แสนคน รายได้สะพัดในงานกว่า 80 ล้านบาท งานจัดระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 โดยผู้เที่ยวชมงานจะได้เข้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ฟรีในช่วงเวลาดังกล่าว
 
25 กันยายน 2553 , 11:11 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่