กรมควบคุมโรค ออกตรวจสอบร้านอาหารภายในสนามบินนานาชาติเชียงใหม่หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการจัดที่สำหรับให้สูบบุหรี่ภายในร้าน

  
     นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล หัวหน้ากลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ออกดำเนินการตรวจเตือนและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากกรณีที่สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเขตสูบบุหรี่ของร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานฯ จากการเข้าตรวจสอบพบว่าร้านอาหารดังกล่าวได้มีการจัดพื้นที่สำหรับให้ลูกค้าสูบบุหรี่จริง แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ระบุว่าในอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามที่ขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร จะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ห้ามแบ่งเขตสำหรับสูบบุหรี่ ประกอบกับในอาคารท่าอากาศยานต้องเป็นที่ปลอดบุหรี่ ยกเว้นห้องทำงานส่วนตัว หรือห้องพักส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้น โดยเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวได้กล่าวยอมรับและพร้อมจะปรับปรุงใหม่ทั้งหมด คณะยังได้เข้าตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายบุหรี่ปลีก ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการวางจำหน่ายอย่างถูกต้อง อีกทั้งให้คำแนะนำไม่ให้ขายบุหรี่ให้แก่เยาวชน สำหรับสถานที่ที่สามารถจัดให้สูบบุหรี่ได้ในตัวอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งตัวอาคาร ต้องเป็นห้องที่จัดไว้เฉพาะ มีเครื่องดูดอากาศ ไม่อยู่บริเวณทางเข้า ทางออก หรือสถานที่เปิดเผยที่เห็นได้เด่นชัด และต้องไม่เปิดดำเนินการขายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณเดียวกัน
 
, อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิรศักดิ์ – นงนภา สวท.เชียงใหม่