ถนนท่าแพและถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองวิวสวยไร้สาย แห่งแรกของเชียงใหม่

  
     ถนนท่าแพและถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองวิวสวยไร้สาย แห่งแรกของเชียงใหม่ ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนท่าแพและช้างคลาน เชียงใหม่ เมืองวิวสวยไร้สาย โดยได้ร่วมนั่งรถไฟฟ้าตั้งแต่สะพานนวรัฐไปยังบริเวณสถานที่จัดงานข่วงประตูท่าแพ เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ในบรรยากาศไร้สายไฟฟ้า ซึ่งงดงาม เป็นที่น่าประทับใจ ไม่รกเกะกะสายตา บ้านเรือน และวัดวาอาราม ที่ตกแต่งด้วยศิลปะโบราณล้านนา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น อันเป็นการเตรียมพร้อมรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง โครงการดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมลงดินระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 ปี ใช้งบประมาณ 260 ล้านบาท เพื่อคืนความสวยงามให้เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว น่าเที่ยวน่าอยู่ระดับโลก โดยได้วางท่อร้อยสาย จัดทำระบบไฟแสงสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จนสามารถเปิดอย่างเป็นทางการในถนนไร้สายทั้งสองเส้นทางของจังหวัดเชียงใหม่ และนับเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส 50 ปีของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
หลังจากทำพิธีเปิด ได้มีการเปิดไฟฟ้าส่องสว่างในถนนท่าแพ ปรากฏว่าสว่างไสว สวยงาม ไร้สายไฟที่รกสายตา สร้างความชื่นชอบแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมาก ในระยะต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการจะขยายการดำเนินการนำสายไฟลงดินในถนนห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ 220 ล้านบาท
 
25 กันยายน 2553 , 19:14 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่