เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลกพอใจการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ ระบุจะต้องเป็นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่สวยที่สุดในโลกตั้งแต่เคยจัดมา

  
     นายวีจี ลอสเซอเทเลส เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลก (BIE-Bureau of International Exhibitions) และคณะเข้าตรวจสอบที่โครงการก่อสร้างสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่าร้อยละ 70 ทั้งระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และต้นไม้ รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่สำหรับประเทศต่าง ๆ มาจัดแสดงนิทรรศการ เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลกได้กล่าวแสดงความพอใจในการเตรียมงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่จะมีความแตกต่างจากทุกแห่งในโลกเพราะได้ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของไทย และคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ และคาดว่าจะสวยงามที่สุดในโลกเท่าที่เคยจัดงานระดับนี้มา สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 เป็นการจัดงานระดับเวิร์ลด์เอ็กซ์โป ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านเกษตรกรรม พืชสวนเขตร้อนของไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี งานกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 - 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้การก่อสร้างเร็วกว่ากำหนดเล็กน้อย คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2549 มีประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศตอบรับจะร่วมแสดงนิทรรศการจนเต็มแล้ว ในงานจะจัดแสดงพันธุ์ไม้ กว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น มีพืชพรรณและไม้ดอกเขตร้อนกว่า 2,200 สายพันธุ์ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 2 ล้านคนจากทั่วโลก และนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้จัดงานระดับ A 1 ซึ่งจะเป็นการเสริมบทบาทของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรและการท่องเที่ยวในเวทีโลก
 
, อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่