รายงานพิเศษ ศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย เร่งผลิตบุคลากรรองรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

  
     รายงานพิเศษ : ศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลิตบุคลากรรองรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการทางการเมือง อันส่งผลกระทบถึงการจ้างงาน แรงงานนั้นต้องพัฒนาฝีมือ มีการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ธุรกิจที่มีศักยภาพคือธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย จึงได้จัดอบรมบุคลากรด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง หลักสูตรต่าง ๆ 5 หลักสูตรประกอบด้วย การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ พนักงานแม่บ้านโรงแรมแบบมืออาชีพ การประกอบอาหารไทยเพื่ออาชีพและการประกอบอาหารตะวันตกขั้นพื้นฐาน นางสาวอาภากร ว่องเขตกร หัวหน้าศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยกล่าวว่า หลักสูตรที่จัดอบรมทั้งหมดนั้น ได้มีการสำรวจตลาดมาก่อนแล้ว โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการและฝึกภาคปฏิบัติ ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแล้วปีละประมาณ 600 คน ขณะที่ศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยเพิ่งเริ่มดำเนินการ ได้อบรมไปแล้วกว่า 100 คน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบรับรองจากทางราชการและพร้อมทำงานในสถานประกอบการได้ทันที
ขณะที่นางเอมมิกา ปัญญาคง เจ้าของกิจการร้านกาแฟและเบเกอรี่ ซึ่งมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม จนสามารถผสมเครื่องดื่มคอกเทลสูตรต่าง ๆ ได้ กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับจากการอบรมเป็นประโยชน์อย่างมาก วิทยากรที่ถ่ายทอดเป็นผู้มีประสบการณ์จริง ถ่ายทอดทั้งเทคนิควิธี และเคล็ดลับน่ารู้ รวมทั้งการบริการที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของตนได้อย่างดี
ด้านนายวิระชัย กล้วยทอง หนึ่งในผู้เข้าอบรมที่สามารถผสมเครื่องดื่มคอกเทลได้เทียบเท่าภัตตาคารชื่อดังกล่าวว่า สิ่งที่ได้รับมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบปัจจุบันซึ่งทำงานในโรงแรมอยู่แล้ว
ศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้ มีหลักสูตรที่เตรียมเปิดเพิ่มอีกนับสิบหลักสูตรไว้รองรับสำหรับผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5333-0092-3
 
6 ตุลาคม 2553 , 15:53 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่