ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ 15 คน รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้ง ส.ว.ครั้งที่ผ่านมา

  
     กลุ่มผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 คน นำหลักฐานหนังสือ หนังสือพิมพ์รายวัน รูปภาพการติดป้ายโฆษณาหาเสียง บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม เข้าร้องเรียนต่อนายกิตติ พรหมารักษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหลายประการ และมีการซื้อสิทธิขายเสียงในหลายพื้นที่ จึงได้ขอให้ กกต.เชียงใหม่สืบสวนหาผู้กระทำการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สว.ทุกรายที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับและผู้สมัครทุกรายที่ทุจริต ให้เสร็จสิ้นก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ขอให้ระงับการประกาศผลการเลือกตั้ง สว.จังหวัดเชียงใหม่ไว้ก่อนจนกว่าจะทำการสืบสวนแล้วเสร็จ ขอทราบผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กกต.เกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง สว.ในครั้งนี้ โดยขอให้แจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ โดยนางชรินทร์รัตน์ พุทธปวน หนึ่งในผู้สมัคร ส.ว.ที่เข้าร้องเรียนกล่าวว่าหลักฐานที่นำมายื่นแก่ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครคนหนึ่งที่ได้คะแนนนำผู้สมัครหมายเลขอื่นทุกคน นั้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการทุจริต โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอแม่ริม และแนะนำตัว เป็นการเอื้อประโยชน์ผู้สมัครเพียงรายเดียว และกระทำการดังกล่าวอีกหลายพื้นที่ ด้านนายกิตติ พรหมารักษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไปสอบสวนตามพยานหลักฐานที่ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ของ กกต.ที่พึงมี โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 วัน 7 วัน ทั้งนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ผ่านมาพบว่ามีเรื่องร้องเรียนรวมครั้งนี้เป็น 3 เรื่อง
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่