รัฐมนตรีพลังงานเปิดให้บริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 แห่งแรกของภาคเหนือ

  
     รัฐมนตรีพลังงานเปิดให้บริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 แห่งแรกของภาคเหนือ ระบุรัฐบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 20 ภายใน 15 ปีข้างหน้า
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีฉลองยอดจำหน่ายน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ E85 และE20 อันดับหนึ่งของประเทศ และเปิดการจำหน่ายน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ E85 แห่งแรกของภาคเหนือ พลังสะอาดใหม่เพื่อไทยยั่งยืนและ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขามหิดล จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในปีนี้ บางจากมียอดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เพื่อจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 27 เท่า เดือนกันยายนมียอดจำหน่ายแสนลิตร โดยมีแผนขยายการจำหน่ายเพิ่มเป็น 50 แห่งภายในปี 2557 ขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เดือนกันยายนที่ผ่านมามียอดจำหน่าย 7 ล้านลิตร มีแผนขยายการจำหน่ายเพิ่มเป็น 500 แห่งจากเดิม 250 แห่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 50 ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนน้ำมันที่กำลังจะหมดจากโลกภายใน 50 ปีข้างหน้า โดยมีสองแนวทางที่จะส่งเสริมคือการพัฒนาพลังงานทางเลือกและใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่าที่สุด โดยรัฐบาลตั้งเป้าภายใน 15 ปีข้างหน้าจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 20
ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มีรถที่ใช้น้ำมัน E 85 จำนวน 150 คันและรถดัดแปลงเพื่อใช้น้ำมัน E85 อีกประมาณ 20 คัน รวม 170 คัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย บางจากเตรียมขยายเปิดสาขาทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ
 
8 ตุลาคม 2553 , 16:40 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่