สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนหากถูกสุนัขกัด สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  
     นายอารักษ์ พรหมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ซึ่งถือว่าเป็นกรณีประสบอันตรายสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนในกรณีไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนนำใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่ายนั้น นำมาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในกรณีประสบอันตราย ทั้งนี้หากผู้ประกันตนไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา เพราะเนื่องจากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทางโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามหลักฐานการจ่ายเงิน สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก ซึ่งเบิกค่าบริการทางแพทย์ได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้หากเกินในส่วนค่าใช้จ่ายที่กำหนด ผู้ประกันตนสามารถเบิกส่วนเกินได้อีก 290 บาท สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มแรก ส่วนในเข็มต่อไปผู้ประกันตนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ **************************
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   นงนภา ศรีสองสม นักศึกษาฝึกงาน ม.พายัพ สวท.เชียงใหม่