ผลการแข่งขันกอล์ฟมุทิตาจิต สื่อสัมพันธ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะนักกอล์ฟสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟมุทิตาจิต สื่อสัมพันธ์ สำหรับการแสดงมุทิตาจิตให้กับ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ อดีตรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตามที่นักกอล์ฟสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการส่วนหนึ่ง ภายใต้การประสานงานโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ อดีตรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 กอล์ฟมุทิตาจิต สื่อสัมพันธ์ โดยมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีพร้อมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์แบบเป็นกันเองและอบอุ่น ณ สนามกอล์ฟ เดอะ แม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ผลการแข่งขันกอล์ฟโดยการคิดคะแนนด้วยระบบ 36 System มีดังนี้
ชนะเลิศ Over All Low Gross ได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ มงคล สุกใส 38-38-76 ชนะเลิศ Over All Low Net ได้รับถ้วยเกียรติยศจากไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ อดีตรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้แก่ ทักษิณ ศึกรักษา 43-41-84 (15) 69 ไฟลท์ A (1–12) ชนะเลิศ วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 38-41-79 (8) 71 รองชนะเลิศ สุเมธ กลีบขจร 42–42–84 (12) 72 ไฟลท์ B (13–24) ชนะเลิศ ชาตรี หมื่นปราบ 46–37–83 (13) 70 รองชนะเลิศ ประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ์ 48-42-90 (19) 71 ไฟลท์ C (25–36) ชนะเลิศ อรรถชา กัมปนาทแสนยากร 52–49–101 (26) 75 รองชนะเลิศ พ.ต.อ.กฤต กิตติลือ 54-48-102 (27) 75 รางวัลบู้บี้ อดิเทพ น่วมเจิม 54–55–109 (27)
นอกจากนั้น ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้ที่สามารถทำโฮลอินวันได้ ที่หลุม 14 พาร์ 3 ได้แก่ ประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ์ ได้รับรางวัลพิเศษจากคณะผู้จัดการแข่งขันและสนามกอล์ฟแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
 
11 ตุลาคม 2553 , 13:38 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่