มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 9 วันที่ 18 ตุลาคม 2553 นี้

  
     นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทยกว่า 200 คน จะเดินทางมาร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 9 วันที่ 18 ตุลาคม 2553 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน พร้อมมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนจากภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – ลาว ให้มีความแน่นแฟ้นและยั่งยืนให้แก่เยาวชนของชาติในรุ่นต่อไป
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ได้เตรียมกิจกรรมไว้มากมายเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้แก่เยาวชนได้ร่วม แลกเปลี่ยนมากมาย นอกจากสิ่งที่น่าในใจในด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ทุกสถาบันจะนำมาแสดงแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เป็นฐานเรียนรู้ อาทิ การตัดตุง ตอกลาย จักสาน ฟ้อนโต และนกกิ่งกะลา ซึ่งเป็นแบบพื้นเมืองเหนือ การเต้นบัดสลบจากสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงวัฒนธรรมคาวบอยและวงดนตรีคันทรี่สไตล์คาวบอยแม่โจ้ และบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และถนนคนเดินของชาวเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสีสันหนึ่งของโครงการนี้ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของไทยและลาว เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ให้รู้จักและชื่นชมวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจัตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-3046-47
 
11 ตุลาคม 2553 , 13:40 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่