พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนา -อันดามัน

  
     5 จังหวัดกลุ่มอันดามันและจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนา- อันดามัน ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายจิรพันธ์ เต้พันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย ภูเก็ต พังงาน ระนองและตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา ระนอง กับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จังหวัดกลุ่มอันดามันมีจุดขายทางการท่องเที่ยวสำคัญทั้งหาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ มีชื่อเสียงระดับโลกโดยมีภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าไข่มุกอันดามัน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมีจุดขายทั้งภูเขา น้ำตก และศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เลื่องชื่อ มีสปาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลกขณะที่เชียงใหม่เองนั้นได้รับการโหวตจากนิตยสารแทรเวลและเลเชอร์ให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับสองของโลก ทำให้จังหวัดทั้ง 7 มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศอย่างมากมาย การลงนามดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือกันบนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านการตลาด การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ 7 จังหวัดกลุ่มอันดามันและล้านนา ในครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศและเพิ่มวันพักของนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
 
12 ตุลาคม 2553 , 16:02 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่