ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรให้ความรู้ ด้านนิติวิทยาศาสตร์และระบบตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อให้ถึงตัวคนร้ายได้เร็วที่สุด

  
     พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการอำนวยการความยุติธรรม ระบบตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ AFIS และการค้นหาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุระดับไมโคร Trace Evidence ของตำรวจภูธรภาค 5 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในสังคมมากขึ้น การประกอบอาชญากรรมจึงมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน และมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใช้จนก่อให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้การสืบสวนของตำรวจไม่อาจใช้วิธีการแบบเก่าได้ จำเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสืบสวนใหม่ ด้วยการนำงานวิทยาการตำรวจที่มีอยู่ ในทุกด้านมาระดมใช้เป็นเครื่องชี้นำ และกำหนดทิศทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ยังได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้บังคับการ ผู้กำกับการในสังกัดเร่งรัดคดีค้างเก่าอีกหลายคดี อีกทั้งเก็บรวบรวมทะเบียนบุคคลต้องสงสัย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำงาน *******************************************
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ-นงนภา สวท. เชียงใหม่