เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ ซึ่งได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-ครีเอท (ประเทศไทย) ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถคว้ารางวัลการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Innovation Contest, DIC 2010) ครั้งที่ 3 ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบอาหาร (Food Design) และการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Design) โดย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมมือกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-ครีเอท (ประเทศไทย) คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละวัน และหากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นในอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยการนำมูลสัตว์ไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยมูลอูฐ มูลแรดขาว มูลม้าแคระ และมูลฮิปโป โดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์จากเชียงใหม่ได้รับรางวัลผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบอาหารอีก 1 รายการ คือผลิตภัณฑ์ลำไยอบกรอบของคริสปี้เว็จแอนด์ฟรุต ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของการออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบอาหารเช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทรศัพท์ 0-5399-9000 ต่อ 1064 หรือ 089-1560166 หรือที่เว็บไซต์ www.chiangmainightsafari.com
 
13 ตุลาคม 2553 , 21:22 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่