จัดสัมมนาเปิดโลกธุรกิจการค้ากับอเมริกาที่เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการนำเข้าสินค้าแก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ

  
    สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเปิดโลกธุรกิจการค้ากับอเมริกา ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือในการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา
นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายฟรานซิส ปีเตอร์ ผู้ช่วยทูตพาณิชย์สหรัฐอเมริกา เป็นประธานเปิดการสัมมนา เปิดโลกธุรกิจการค้ากับอเมริกา (Connect USA: Opportunities for Sourcing American Products and Services) ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มีผู้ประกอบการไทยด้านการค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม สมาชิกหอการค้า สมาชิกสภาอุตสาหกรรม และบริษัทต่างชาติในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ทั้งการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจและบริการด้านการค้า ของสหรัฐอเมริกาผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีและความทนทานสูง เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในขณะที่เงินบางแข็งค่าขึ้นนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้นำเข้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือทางการเกษตรจากสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในท้องถิ่น
ในขณะที่นางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่อเมริกัน เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ามาอย่างยาวนานกว่า 175 ปี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากฐานความสัมพันธ์ทางการค้าที่เข้มแข็ง โดยประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 23 ของโลก และอันดับที่ 8 ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก็มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในโครงการความร่วมมือไทย สหรัฐ ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางสานสัมพันธ์เศรษฐกิจ (The U.S.-Thai Creative Partnership) ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้มีการขยายการค้าการลงทุนร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจกับสหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buyusa.gov หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-2205-5241
 
15 ตุลาคม 2553 , 00:47 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่