เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียน

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้เข้าสัมผัสกับชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิด
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนมีชีวิตที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทางธรรมชาติในสถานที่จริง โดยเข้าสัมผัสกับการใช้ชีวิตของสัตว์อย่างใกล้ชิด ทั้งการอาบน้ำ การให้อาหารและการดูแล กับสัตว์ขนาดใหญ่ 5 ชนิดได้แก่ ช้าง แรดขาว ฮิปโปโปเตมัส กระทิง และยีราฟ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ การเรียนรู้ชีวิตสัตว์กับเส้นทางเดินชมชีวิตสัตว์ และเบื้องหลังการดูแลสัตว์
สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนมีชีวิตที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามโครงการปลูกปัญญาสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท จากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นค่าใช้จ่ายในการนำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งล่าสุดมีเยาวชนจากวัดดอนจั่นจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม Behind the Zoo โดยการนำเยาวชนเหล่านั้นชมความน่ารักของสัตว์ รวมทั้งเข้าร่วมในการดูแล อาบน้ำ และให้อาหารสัตว์ ซึ่งได้สร้างความตื่นเต้นและประทับใจแก่คณะที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทรศัพท์ 0-5399-9000 ต่อ 1064 หรือ 089-1560166 หรือที่เว็บไซต์ www.chiangmainightsafari.com
 
15 ตุลาคม 2553 , 16:21 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่