เปตองมหากุศล หารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันเปตองมหากุศล หารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า 16-17 ตุลาคม 2553 ณ สนามเปตองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักกีฬาเปตองสนใจเข้าร่วมแข่งขันอย่างล้นหลาม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดแข่งขัน 2 วัน 16-17 ตุลาคม 2553 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักกีฬาเปตองทั้งจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันร่วม 200 ทีม
สำหรับกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2527 เพื่อสนับสนุนทุนให้อาจารย์แพทย์ได้ไปศึกษา อบรม หรือดูงาน ต่างประเทศ และเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ก่อตั้งและทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนใหม่ของไทย และที่ผ่านมาได้มีการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายสูง จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อไม่ให้การสนับสนุนเกิดการขาดตอน
 
16 ตุลาคม 2553 , 20:52 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่