กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม 500 ล้านบาทเพื่อการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อขยายตามขนาดของงานที่เพิ่มขึ้น

  
     นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังการประชุมให้ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 แก่นายลอซเซอทาเรส เลขาธิการสำนักมหกรรมโลก และนานาประเทศ ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ผ่านมาคณะทำงานของไทยได้ประสานรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกมาตลอด โดยงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า จะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติซึ่งต่างจากงานพืชสวนโลกที่อื่นที่ตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติ โดยพบว่าการดำเนินงานก่อสร้างทุกอย่างดำเนินเร็วกว่าแผนทั้งหมด ขณะนี้มีกว่า 30 ประเทศตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยงานดังกล่าวจะเป็นงานพืชสวนโลกที่ดีที่สุดนับแต่เคยมีมา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี ตั้งเป้ามีผู้มาชมงานตลอด 92 วันไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคนจากทั่วโลก ทั้งนี้จะมีการขออนุมัติเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาทเพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และตามขนาดของงานที่ใหญ่เพิ่มขึ้น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินงานเกิดความชะงักงัน ทั้งนี้ประเทศไทยจะนำสิ่งที่ดีที่สุดออกอวดสายตาชาวโลกเช่นกล้วยไม้ของไทยที่งดงามที่สุดในโลก ขณะที่ทุกประเทศที่ร่วมจัดงานจะนำต้นไม้หายากที่สุดมาจัดแสดงเช่น เสปนก็จะนำต้นดราก้อนทรีที่หายากมาจัดแสดง ส่วนประเทศอื่น ๆ นั้นได้ปกปิดเรื่องการนำพันธุ์ไม้มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้การจัดแสดงในงานยิ่งใหญ่สมกับความเป็นงานแสดงระดับโลก
 
, อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่