ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน ขณะที่สถานีบริการน้ำมันบางแห่งปิดการขายก่อนเวลาเพื่อเก็งราคาขายในวันรุ่งขึ้น

  
     หลังจากบริษัทน้ำมันประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 40 สตางค์ต่อลิตรเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ ส่งผลให้บรรดาผู้ใช้รถในจังหวัดเชียงใหม่นำรถไปเติมน้ำมันจำนวนมาก ขณะที่พบว่ามีสถานีบริการน้ำมันบางแห่งปฏิเสธการขายน้ำมันโดยอ้างว่าหัวจ่ายน้ำมันชำรุด ขณะที่บางแห่งปิดการขายก่อนเวลาเพื่อจะเริ่มเปิดขายในราคาใหม่ในวันรุ่งขึ้น ประชาชนจำนวนมากเลือกใช้บริการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่มีไว้บริการ 2 แห่งในเขตเมือง ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเลือกเติมน้ำมันเอง ในสถานีบริการน้ำมันที่กำหนดให้เติมเองเพราะสามารถประหยัดได้ลิตรละ 20 สตางค์ ขณะที่ตามตลาดต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ขณะนี้พืชผักได้ทยอยขึ้นราคารับน้ำมันที่ขึ้นราคาตั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนที่ไปจับจ่ายใช้สอยเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาน้ำมันแพงจนเกินไป สัปดาห์นี้น้ำมันขึ้นราคาถึง 2 ครั้งจำนวน 80 สตางค์ ซึ่งกระทบกระเทือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกชนิด ประชาชนบางรายต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันไปใช้บริการรถสองแถวเพื่อเป็นการประหยัดเงิน ขณะที่บริการรถเมล์ก็มีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบริการรถสี่ล้อแดงก็เรียกราคาเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เป็นการตกลงราคากันเองระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับขี่รถสี่ล้อ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการในขณะนี้
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่