ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ประธานสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศเชื่อว่า อีก 6 เดือนข้างหน้าภายในบริเวณพื้นที่จัดงานราชพฤกษ์ 2549 จะสวยงามน่าประทับใจ โดยมีกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นนักเกษตรเอกของโลก
ดร.ดีซี เฟเบอร์ ประธานสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (International Association of Horticultural Producers – AIPH) กล่าวภายหลังเดินทางเยี่ยมชมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าจะสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านพืชสวนในระดับโลก โดยมีกว่า 30 ประเทศตอบรับเข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการร่วมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสนองพระราชปณิธานในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพระองค์ไม่ใช่เพียงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก ที่ทรงทุ่มเทในการพัฒนาการเกษตรมาโดยตลอด
ดร.เฟเบอร์กล่าวอีกว่า ในอีก 6 เดือนต่อจากนี้ คือในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เชื่อว่าสถานที่จัดงานแห่งนี้จะมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ พร้อมรับการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จะจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 นี้
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ - นงนภา