มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลาย

  
    คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2010 รับเงินรางวัลพร้อมสิทธิเข้าเรียนตามโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2010 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการแข่งขันประเภททีม 3 คน ซึ่งสมาชิกในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือกใช้โจทย์แบบปรนัย และรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ตุลาคม 2553 ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 โดยทีมอันดับที่ 1-5 จะได้โอกาสเข้าสัมภาษณ์โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554 ตามโครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ พร้อมเงินรางวัล ชนะเลิศ 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ คุณณัฐดนัย ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 089-997-2072 begin_of_the_skype_highlighting 089-997-2072 end_of_the_skype_highlighting หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://eng.cmu.ac.th/website/article.php?sid=5470
 
24 ตุลาคม 2553 , 23:21 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่