มหาวิทยาลัยพายัพจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

  
    มหาวิทยาลัยพายัพจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุน โครงการบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก ณ สนาม เดอะรอยัลเชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท ช็อตกันสตาร์ท 2 รอบคือ รอบเช้า 06.30 น. และรอบบ่าย 12.30 น. อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เล่นกอล์ฟและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททีมทั่วไป ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทบุคคลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวถึงการบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนกว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความเห็นชอบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กำหนดจัดการบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีคุณูปการอย่างล้นเหลือต่อการแพทย์สมัยใหม่ โดยเสด็จทรงงานแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2472 โดยทรงพำนัก ณ บ้านพักของนายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเวลานั้น มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้กำหนดให้มีการบูรณะบ้านหลังดังกล่าว จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนก และน้อมถวายเป็นราชสดุดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ (บูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 802 – 212649 – 0 หรือติดต่อสำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5385-1478 begin_of_the_skype_highlighting 0-5385-1478 end_of_the_skype_highlighting ต่อ 297 หรือที่เว็บไซต์ www.payap.ac.th
 
24 ตุลาคม 2553 , 23:23 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่