กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภาคเหนือทุกระดับ ระบุผู้กู้ควรพิจารณาตามความจำเป็น

  
    นายเปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ เอกชนและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ.และกองทุนเงินให้เปล่า ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549 นี้
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวว่า ผู้เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในระดับ ปวส.และปริญญาตรีในปีการศึกษา 2549 นี้สามารถใช้บริการกู้ยืมจากกองทุน กรอ.ได้ทุกคนแน่นอน อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเป็นภาระที่ต้องใช้คืนในอนาคต หากผู้เรียนคนใดไม่มีความจำเป็นก็น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่จำเป็นกว่าได้ใช้บริการจะดีกว่า
สำหรับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปัจจุบันรับผิดชอบบริหาร 3 กองทุนคือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ.และกองทุนเงินให้เปล่า มีเงินงบประมาณอยู่ในกองทุนประมาณ 30,000 กว่าล้านบาท โดยเป็นของ กยศ.เดิม 25,000 ล้านบาท ของ กรอ. 4,800 ล้านบาท และกองทุนเงินให้เปล่า 700 ล้านบาท รวมกับเงินที่ได้รับการใช้คืนจากรุ่นพี่ที่จบแล้วอีกประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อเปิดให้บริการกู้ในปีนี้
 
, อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ - นงนภา