คนเคี้ยวหมากและผู้สูบบุหรี่กลับด้าน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก

  
     ทันตแพทย์ระบุคนเคี้ยวหมากและผู้สูบบุหรี่กลับด้าน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก
ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการรณรงค์เรื่องทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่าประชาชนตื่นตัวอย่างมาก รู้จักรักษาอนามัยช่องปากมากขึ้น ป้องกันฟันผุได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันเชียงใหม่และประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในระยะอันใกล้ ซึ่งต้องเตรียมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพปากและฟันดี เพื่อสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกันยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อฟันผุและปริทันต์ในกลุ่มประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออำเภอรอบนอก โดยเฉพาะการเคี้ยวหมาก และการสูบบุหรี่กลับด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดบาดแผลระคายเคืองเรื้อรัง และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้
นอกจากนี้พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและปริทันต์ ในกลุ่มวัยรุ่นคือการบริโภคอาหารขยะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีแป้งและน้ำตาลสูง ทานขนมขบเคี้ยวตลอดเวลา โดยเฉพาะระหว่างการเล่นอินเตอร์เน็ต ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางช่องปาก อย่างไรก็ตามพบว่าวัยรุ่นระมัดระวังในเรื่องการใส่เหล็กดัดฟันมากขึ้น หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตจากการใส่เหล็กดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ผู้ใส่เหล็กดัดฟันควรปรึกษาแพทย์ทุกราย และต้องหมั่นทำความสะอาดเนื่องจากอาจมีเศษอาหารติดลวดดัดฟันเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียอันอาจจะทำให้เกิดฟันผุและโรคทางช่องปากได้
 
25 ตุลาคม 2553 , 15:42 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่