กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรมอาชีวศึกษาจัดประกวดสุดยอดคนพันธุ์ R โดยส่วนของภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรมอาชีวศึกษาจัดประกวดสุดยอดคนพันธุ์ R โดยส่วนของภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และคณะ ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดประกวดสุดยอดคนพันธุ์ R ซึ่งกรมอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการดังกล่าวเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละภาคเข้าประกวดระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนพันธุ์ R มาเป็นฑูตวัฒนธรรมอาชีวะศึกษา โดยก่อนหน้านี้เคยจัดประกวดมาแล้ว 5 ครั้ง เน้นความสวย หล่อและบุคลิกภาพอย่างเดียว แต่ปีนี้จะเพิ่มในเรื่องสมรรถนะการทำงาน ใน 7 สาขาวิชาชีพ คือ ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ IT หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่านอกจากความสวยและหล่อแล้ว ผู้ที่เรียนอาชีวศึกษายังเป็นคนคุณภาพ มีสมรรถนะในการทำงานเป็นเยี่ยม
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกส่วนของภาคเหนือ จัดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่จัดงาน โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดการประกวด ผู้ชนะเลิศระดับภาคจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล 7 พันบาทพร้อมวุฒิบัตร รองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล 5 พันบาทพร้อมวุฒิบัตร หลังจากนั้นจะเป็นตัวแทนภาคละ 21 คน จาก 5 ภาค จำนวน 105 คน ก่อนจะประกวดหาสุดยอดคนพันธุ์ R ชิงเงินรางวัลสูงสุดแสนบาทเข้าค่ายอบรมสุดยอดคนพันธุ์ R ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอส ซี พาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2553 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลแสนบาท รองชนะเลิศเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 6 รางวัล
 
26 ตุลาคม 2553 , 15:03 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่