อากาศภาคเหนือของไทยระยะแรกจะมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศา

  
     บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคุลมภาคเหนือของไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ระยะแรกจะมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ ระยะนี้ว้าว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะแรก จากนั้นอากาศจะเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศากับมีลมแรง
ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกัน การเจ็บป่วยหากร่างกายปรับตัวไม่ทัน สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร ช่วงนี้แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ ผู้ที่ปลูกพืชเมืองหนาวควรดูแลบริเวณพื้นที่การเกษตรให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นที่สะสมในแปลงปลูกป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 
26 ตุลาคม 2553 , 15:43 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่