ปริมาณน้ำในอ่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเกินความจุการกักเก็บแล้ว

  
     ปริมาณน้ำในอ่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเกินความจุการกักเก็บแล้ว ขณะที่สำนักชลประทานที่ 1 ยืนยันสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ตอนล่างอย่างแน่นอน
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดอยู่ที่ 271ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 102 ของความจุอ่าง ที่รองรับได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนายวิทยา สวนแก้วมณี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ยืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะสามารถเก็บกักได้สูงสุดถึง 292 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ได้มีการติดตามสภาพอากาศทุก 6 ชั่วโมง โดยระยะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ฝนจะตกลดลง แต่หากเกิดฝนตกหนัก ก็สามารถระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้ทันก่อนฝนตกอย่างแน่นอน ซึ่งน้ำที่เก็บได้มากในปีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในฤดูกาลต่อไปและปีหน้าได้อย่างมาก
ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ปัจจุบันกักเก็บน้ำได้แล้ว 143 ล้านลูก บาศก์เมตร หรือร้อยละ 54 ของความจุอ่าง มากกว่าปีที่แล้ว 72ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่รับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารายังต้องระมัดระวัง และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้น้ำเพียงพอตลอดทั้งปี
 
26 ตุลาคม 2553 , 16:14 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่