เตรียมจัดงานโครงการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

  
    นายสมพล พันธุ์มณี เลขาธิการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงาน โครงการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี งานดังกล่าวจะจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งจะเป็นศูนย์ใหญ่ในการถ่ายทอดแนวทฤษฎีพระราชดำริและรวมทั้ง 6 ศูนย์ เลขาธิการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่างานดังกล่าวจะจำลองรูปแบบการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นต้นแบบการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ โดยจัดใน รูปแบบนิทรรศการในร่ม และนิทรรศการกลางแจ้งในพื้นที่ 17 ไร่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งาน โครงการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้การดำเนินงานเตรียมงานแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 แล้ว ในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ -นงนภา สวท.เชียงใหม่