เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเปลี่ยนช่องทางลำเลียงยาเสพติดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานต่างจังหวัด

  
     เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเปลี่ยนช่องทางลำเลียงยาเสพติดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานต่างจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่ม West African เตือนหญิงไทยระวังถูกหลอก
นายพิทยา จินาวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามและกดดันทุกรูปแบบทำให้นักค้ายาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่ม West African และนักค้าจากประเทศอิหร่านและปากีสถาน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศยากจน ซึ่งลักลอบค้ายาเสพติดกลุ่มใหญ่ ได้เปลี่ยนช่องทางผ่านจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานต่างจังหวัด อย่างไรก็ตามได้มีการประสานไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกวดขัน โดยฝากเตือนไปยังหญิงไทยด้วยว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะพยายามไปตีสนิทกับหญิงไทยและนำเข้าสู่ขบวนการค้ายาเสพติด จึงต้องระมัดระวัง และตรวจสอบข้อมูลให้ดี
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมปัญหายาเสพติดที่ประเทศอินโดนีเซีย ไทยได้เสนอให้มีมาตรการสกัดกั้นยาเสพติในท่าอากาศยาน และเดือนหน้าจะมีการประชุมเครือข่าย West African ที่กรุงเทพมหานคร โดยประเทศต่าง ๆ จะมาร่วมประชุม ซึ่งจะพบว่ารัฐบาลได้ทำงานแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 
27 ตุลาคม 2553 , 15:30 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่