กรมสรรพากรจัดประชุมหน่วยจัดเก็บภาษีทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมสรรพากรจัดประชุมหน่วยจัดเก็บภาษีทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประกาศยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2555
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่าง 27-29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการบริหารการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2554 แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทั่วประเทศ และร่วมจัดทำแผนงานการบริหารจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้รับภาษีอากรตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ของภาคธุรกิจและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า กรมสรรพากรกำหนดหลักการสำคัญที่จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่ครบ 8 รอบการก่อตั้งกรมสรรพากร ประกอบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการจากฐานต่างๆ การรณรงค์ให้ผู้เสียภาษีหันมาใช้บริการยื่นแบบและชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการตรวจสอบโดยระบบบัญชีตรวจ (Check list) การจัดทำคู่มือช่วยคำนวณภาษีแต่ละกลุ่มธุรกิจ และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมและทั่วถึง
อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวด้วยว่า ในปี 2554 นี้ กรมสรรพากรได้รับมอบเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี จำนวน 1,300,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ จะสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ และเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย
 
27 ตุลาคม 2553 , 21:46 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่